Методичні матеріали

Каталог методичних матеріалів знаходиться за посиланням: https://osar-kompress.at.ua/load/

СТК навчальний посібник -3. 2020
МІЛОВАНОВ В.І., БУДАНОВ В.О.
Спеціальні типи компресорів
Навчальний посібник

ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Подмазко І.О.
Теплові двигуни
Методичні вказівки до лабораторних занять, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

Мельников В.Д.
Монтаж та ремонт холодильних компресорів
Навчальний посібник, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

Подмазко І.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ МАШИН
Навчальний посібник

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

методичні вказівки до лабораторних занять

Подмазко І.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПАРОВИХ І ГАЗОВИХ ТУРБІН
Навчальний посібник

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

Методичні вказівки до лабораторних занять

Методичні вказівки до курсового проектування

Мельников В.Д., Подмазко І.О.
ДІАГНОСТИКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи
Навчальній посібник

Подмазко І.О.

ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ ТА КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ
Навчальний посібник
методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

Федоров О.Г.
Газові турбіни і газотурбінні установки
Навчальний посібник

методичні вказівки до лабораторних занять

методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів

Подмазко І.О.
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПРЕСОРІВ
Навчальний посібник

методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів

методичні вказівки до лабораторних занять

Мілованов В.І., Мілованова В.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання

контрольних завдань

Яковлев Ю.О., Федоров О.Г

Турбомашини

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять